7 tháng 6, 2008

TRÁI TIM EM (CA KHÚC)

TRÁITIM EM
Nhạc Hoàng Đình Quang
Lời thơ Hoàng Thanh Trang
Hoà âm: Nhạc sĩ Trịnh Ngọc Tân
Ca sĩ Phương Đông

19 tháng 5, 2008