31 tháng 10, 2012

Hoàng hôn

HOÀNG HÔN

Ở chỗ kia là mặt đất gặp trời
Ở chỗ ấy con cò con gặp mẹ
Bánh xe bò nghiêng hết chiều thổ mộ
Cuộc du hành kết thúc tiếng chuông xa.