28 tháng 9, 2012

Đi bước nữa

ĐI BƯỚC NỮA
 alt
Lại mưa
Rồi lại nắng rồi, Em!