17 tháng 1, 2009

Lời biển

LỜI BIỂN
Nhạc Hoàng Đình Quang
Lời thơ Hoàng Xuân Sơn
Ca sĩ Phương Vy