19 tháng 6, 2013

Chương 2: Mẹ! (Trích trường ca "Những người mất tích")Mẹ dắt con đi đến đoạn đường này
Rồi lặng lẽ
thả tay
Con lập tức bị cuốn vào giông bão
Chiến tranh,
mặc nhiên hình thành quỹ đạo
vạch ra từ những ngọn bút chì
vòng tuần hoàn đẫm máu
Đầu đang rơi, xương thịt sẽ tan tành
Mẹ cầm bằng không đậu
Từ ngày còn xanh!