22 tháng 7, 2013

NGHIỆM SỐ

Gửi HTH, cô giáo dạy toán.

Đến phút cuối cùng em mới nhận ra
Bài toán này vô nghiệm!
Dù kết quả thế nào thì cũng là điều phải đến
Bài thi đã xong!

Cắn bút mà nghe gió thổi trong lòng
Không phải số phận nào cũng tìm ra nghiệm số
Có khi tưng bừng, có khi đổ vỡ
Cái lớn vô biên là cái bé vô cùng!

Đôi khi giật mình, ngưỡng mộ thủy chung
Đường tiệm cận, một cong và một thẳng
Đã từng trải qua ngọt ngào cay đắng
Hết cuộc đời không thể nhập vào nhau!

Em chợt nghe lời từ trong cõi thẳm sâu
Với giá trị nào của m*, để phương trình có nghiệm?
Em lục hết cuộc đời ngồi đếm
Và nhận ra: m* là một số phải tìm!

17-7

____________
m* = Tham số [m], vui lòng đọc là "em".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét